Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Ogłoszono przez

Udostępnienie danych dotyczących cen i wartości nieruchomości dla rzeczoznawców majątkowych

Termin załatwienia

niezwłocznie lub zgodnie z terminami kpa

Osoba kontaktowa

zależnie od terenu położenia nieruchomości - danew telefoniczne w pkt. 'Miejsce załatwienia'

Miejsce załatwienia

 Starostwo Powiatowe w Bartoszycach Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

ul. Grota-Roweckiego 1; 11-200 Bartoszyce.

pok. 303 - PODGiK - tel. 539 782 550, 539 782 551

pok.313 teren Miasta Bartoszyce - tel. 539 782 554

pok. 318 teren Gminy Bartoszyce - tel. 539 782 557

pok. 314 teren Gmin: Bisztynek, Górowo Iławeckie, Sępopol oraz Miast Bisztynek, Górowo Iławeckie, Sępopol - tel. 539 782 555

Adres e-mail

geodezja@bartoszyce.internetdsl.pl

Sposób załatwienia

udostępnienie przeglądania zasobów,
udostępnianie materiałów i informacji.

Wymagane Dokumenty

  1. Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (P)
  2. uszczegółowienie wniosku o udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości (P4)
  3. wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z EGiB
  4. Kserokopia uprawnień zawodowych

Czas realizacji

niezwłocznie lub  zgodnie z kpa

Opłaty

Opłaty za czynności związane z  udostępnianiem materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ustalone są na podstawie załącznika do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. z 2017.2101).
Ustaloną opłatę wnosi się na rachunek Starostwa Powiatowego w Bartoszycach PKO Bank Polski S.A. 04 1020 3541 0000 5602 0268 7879  z dopiskiem „za usługi Ośrodka” z podaniem nr dokumentu obliczenia opłaty lub bezpośrednio w kasie Starostwa w dniu wydania wykonanych dokumentów- ul. 11-go Listopada 7; 11-200 Bartoszyce.