Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
112020-12-07XXXIII/165/2020Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2020 - 2030Budżetowy
122020-12-07XXXIII/164/2020Uchwała w sprawie: zmian budżetu powiatu na rok 2020Budżetowy
132020-11-24XXXII/163/2020Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2020 - 2030Budżetowy
142020-11-24XXXII/162/2020Uchwała w sprawie: zmian budżetu powiatu na rok 2020Budżetowy
152020-11-13XXXI/161/2020Uchwała w sprawie: powierzenia Powiatowi Kętrzyńskiemu realizacji zadań publicznych z obszaru pomocy społecznejObowiązujący
162020-11-13XXXI/160/2020Uchwała w sprawie: uchwalenie „Rocznego programu współpracy powiatu bartoszyckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym podmiotami ekonomii społecznej na 2021 rok”Roczny
172020-11-13XXXI/159/2020Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2020 - 2030 Budżetowy
182020-11-13XXXI/158/2020Uchwała w sprawie: zmian budżetu powiatu na rok 2020Budżetowy
192020-10-27XXX/157/2020Uchwała w sprawie: określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzaniaBudżetowy
202020-10-27XXX/156/2020Uchwała w sprawie: wprowadzenie zmian w uchwale rady powiatu w sprawie określenia i przeznaczenia środków PFRON na 2020rDoraźny
Strona 2 z 145