Ogłoszenia o naborze

Ogłoszono przez Urszula Karpińska

Kierownik Działu Technicznego (Etatów: 1 )

Status: Postępowanie zakończone

Termin składania ofert:

Wydział: Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc

Miejsce zatrudnienia: Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc

Nr ogłoszenia: 1/2017

Identyfikator: ZDP-DA.1118.1.2017

Załączniki: