Oświadczenia majątkowe kierowników

Ogłoszono przez Andrzej Rymko

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Bartoszyckiego złożone Staroście w 2017 r