Oświadczenia majątkowe kierowników

Ogłoszono przez

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Bartoszyckiego złożone Staroście w 2016 r