Strategie,raporty, opracowania

Ogłoszono przez

Strategia Powiatu Bartoszyckiego, Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Bartoszyckiego.

Strategia Powiatu

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Bartoszyckiego została przyjęta Uchwałą Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXI/141/2001 z dnia 16 lutego 2001 roku.
Strategia składa się z 3 dokumentów:

 

Plan Rozwoju Lokalnego