Oświadczenia zarządu

Ogłoszono przez Andrzej Rymko

Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu V kadencji złożone w 2017 r.

Załączniki: