Oświadczenia radnych

Ogłoszono przez

Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu Bartoszyckiego V kadencjion - pierwsze oświadczenia.

Załączniki: