Oświadczenia majątkowe pracowników

Ogłoszono przez

Oświadczenia majątkowe pracowników wydających decyzje w imieniu Starosty złożone w 2016 r.

Załączniki: