Kategoria: Oświadczenia majątkowe kierowników

Ogłoszono przez Andrzej Rymko

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Bartoszyckiego złożone Staroście za 2017 r

Załączniki: