Kategoria: Ogłoszenia ogólne

Ogłoszono przez Urszula Karpińska | wersja archiwalna

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

 

Bartoszyce, 24.05.2018 r.

 

WYKAZ

nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej,

sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dn. 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 121 ze zm.),

w związku z Zarządzeniem nr 120

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 maja 2018 roku.

 

 

  1. Oznaczenie nieruchomości wg KW i katastru, powierzchnia:

Działka nr 2/2 o pow. 1,6400 ha położona w obrębie Kamińsk gm. Górowo Iławeckie, posiadająca urządzoną Księgę Wieczystą nr OL1Y/00025225/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bartoszycach. Dzierżawie podlega część nieruchomości o pow. 1,3000 ha.

  1. Opis nieruchomości:

Działka niezabudowana. Część wydzierżawiana składa się z następujących użytków:

R IV a – 0,3500 ha

Ps V – 0,9500 ha

  1. Przeznaczenie nieruchomości:

Działka będzie przeznaczona na cele rolne (pastwisko).

  1. Forma oddania nieruchomości:

Dzierżawa na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

  1. Wysokość czynszu dzierżawnego i termin wpłaty:

Czynsz w wysokości 390,- zł płatny w terminie  do 15 grudnia każdego roku trwania umowy dzierżawy. Dzierżawa zwolniona od podatku VAT.

  1. Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 28 maja 2018 roku do dnia 18 czerwca 2018 roku na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Bartoszycach przy ul. Grota Roweckiego 1 oraz zamieszczeniu na stronie internetowej tut. Starostwa oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Ponadto informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 

 

Starosta Bartoszycki

Wojciech Prokocki