Kategoria: Ogłoszenia dla radnych

Ogłoszono przez Urszula Karpińska | wersja archiwalna

Informacja o terminach posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu Bartoszyckiego

  • Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego 21 maja 2018 r. godz. 14.30
  • Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 21 maja 2018 r. godz. 14.30
  • Posiedzenie Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 23 maja 2018 r. godz. 13.00
  • Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Samorządu i Strategii Powiatu odbędzie się 24 maja 2018 r. godz. 13.00