Kategoria: Ogłoszenia ogólne

Ogłoszono przez Andrzej Rymko

Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowania i ustalenia nowego terminu składania wniosków o przyznawania dotacji w 2018 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie powiatu bartoszyckiego .

Informujemy, że Rada Powiatu Bartoszyckiego w uchwale budżetowej na 2018 r. przyznała i zwiększyła kwotę do 80.000,- zł z przeznaczeniem na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie powiatu bartoszyckiego.

W związku z tym  Zarząd Powiatu Bartoszyckiego informuje, że wnioski o dotacje należy składać w nowym terminie do dnia 31 maja 2018 r. do godz. 15.00 w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Bartoszycach przy ul. Grota Roweckiego 1 (pok. 219).

Druk wniosku znajduje się w załaczniku do Uchwały nr XIII/71/2015 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 16 września 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie Powiatu Bartoszyckiego (do pobrania jako załącznik).

Także (do pobrania poniżej) publikujemy Uchwałę nr 82/239/2017 Zarządu Powiatu Bartoszyckiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie powiatu bartoszyckiego pozostających w dyspozycji finansowych Powiatu Bartoszyckiego oraz tryb rozliczania i kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.