Kategoria: Ogłoszenia dla radnych

Ogłoszono przez Andrzej Rymko

Materiały na obrady XLIX sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego

Do pobrania zamieszczemy porządek obrad XLIX sesji i obszerne materiały sprawozdawcze objete porządkiem.

XLIX sesja odbędzie się w dniu 25 maja 2018 r (piątek) o godz. 1200