Kategoria: Zapytania Ofertowe

Ogłoszono przez Karol Łomecki | wersja archiwalna

Dostawa kruszyw dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc w 2018r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na dostawę n/w materiałów:

Lp.

Asortyment

Jedn.

miary

Cena netto

z dostawą do siedziby Zamawiającego

(ZDP w Dąbrowie k/Bartoszyc, Dąbrowa 56A, 11-200 Bartoszyce)

Cena netto

odbiór z miejsca załadunku

1

Mieszanka kruszyw łamanych 0 – 31,5 CNR

t

 

 

2

Kamień z torowiska

t

 

 

3

Piasek siany 0 - 2

t

 

 

4

Piasek siany 0 - 4

t

 

 

5

Pospółka

t

 

 

6

Gruz betonowy (przekruszony)

t

 

 

 

Ceny zaoferowane w ofercie miałyby obowiązywać od 19 stycznia do 31 grudnia 2018r.

Dostawy realizowane będą sukcesywnie w miarę potrzeb zamawiającego w okresie do dnia 31 grudnia 2018r.

Prosimy o złożenie oferty do dnia 19 stycznia 2018r. do godz. 14:00.

Szacowana kwota przeznaczona na zakup wszystkich w/w rodzajów kruszyw: 35 000,00 zł brutto

Załączniki: