Akty prawne

Ogłoszono przez Urszula Karpińska

Uchwała w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PFRON w 2018 r.

Numer aktu: XLVII/266/2018

Rodzaj aktu: URP V kadencji

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Roczny

Załączniki: