Akty prawne

Ogłoszono przez Urszula Karpińska

Uchwała w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Bartoszyckiego na 2018 rok

Numer aktu: XLVII/264/2018

Rodzaj aktu: URP V kadencji

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Roczny

Załączniki: