Akty prawne

Ogłoszono przez Urszula Karpińska

Uchwała w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2018

Numer aktu: XLVII/263/2018

Rodzaj aktu: URP V kadencji

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Roczny

Załączniki: