Akty prawne

Ogłoszono przez Urszula Karpińska

Uchwała w sprawie uchylenia uchwały rady powiatu w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Bartoszycach.

Numer aktu: XLVII/262/2018

Rodzaj aktu: URP V kadencji

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Kwitujący

Uchyla: VII/39/2015

Traci moc: VIII/45/2015

Załączniki: