Akty prawne

Ogłoszono przez Urszula Karpińska

Uchwała w sprawie: powierzenia Gminie Górowo Iławeckie zadania zarządzania drogą powiatową nr 1515N Robity - Kandyty - Worławki od km 6+853 do km 11+250

Numer aktu: XLVII/261/2018

Rodzaj aktu: URP V kadencji

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Określony

Załączniki: