Akty prawne

Ogłoszono przez Urszula Karpińska

Uchwała w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Bartoszyckim na lata 2018-2020"

Numer aktu: XLVII/260/2018

Rodzaj aktu: URP V kadencji

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Określony

Załączniki: