Akty prawne

Ogłoszono przez Urszula Karpińska

Uchwała w sprawie pokrycia straty netto Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach za rok obrotowy 2016.

Numer aktu: XLVII/259/2018

Rodzaj aktu: URP V kadencji

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Budżetowy

Załączniki: