Akty prawne

Ogłoszono przez Urszula Karpińska

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2018-2028

Numer aktu: XLVII/257/2018

Rodzaj aktu: URP V kadencji

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Budżetowy

Zmienia: XLV/246/2017

Załączniki: