Akty prawne

Ogłoszono przez Urszula Karpińska

Uchwała w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi w granicach administracyjnych Powiatu Bartoszyckiego i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2018 r.

Numer aktu: XLIII/243/2017

Rodzaj aktu: URP V kadencji

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Obowiązujący

Załączniki: