Akty prawne

Ogłoszono przez Urszula Karpińska

Uchwała w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Powiatu Bartoszyckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018"

Numer aktu: XLIII/242/2017

Rodzaj aktu: URP V kadencji

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Roczny

Załączniki: