Akty prawne

Ogłoszono przez Urszula Karpińska

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2017-2027

Numer aktu: XLIII/241/2017

Rodzaj aktu: URP V kadencji

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Budżetowy

Zmienia: XXXI/165/2016

Załączniki: