Kategoria: Ogłoszenia ogólne

Ogłoszono przez Urszula Karpińska | wersja archiwalna

zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę

Bartoszyce, dnia 06.03.2018r.

AB.Gg.6740.31.2018.AM

 

 

 

 

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia  14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.), informuję, że w dniu 16.02.2018r. zostało wszczęte na wniosek firmy PV Z-A Sp. z o. o., ul. Wspólna 63B/2, 00-687 Warszawa postępowanie w  sprawie pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1MW” w miejscowości Zielenica, gm. Górowo Iławeckie, dz. nr 35/1, 59/1, obręb 0056 Zielenica, jednostka ewidencyjna 280105_2.

Jednocześnie wyjaśniam, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bartoszycach ul. Grota Roweckiego 1, p. 324 osobiście lub pod nr tel. 539 782 558.