Kategoria: Ogłoszenia ogólne

Ogłoszono przez Urszula Karpińska

Roczny Program Współpracy Powiatu Bartoszyckiego z organizacjami pozarządowymi, oraz podmiotami o których mowa art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018.

Załączniki: