Kategoria: Ogłoszenia ogólne

Ogłoszono przez Urszula Karpińska

Lista wszczętych postępowań administracyjnych w sprawie wpisu do rejestru zabytków znajdujących się na terenie powiatu bartoszyckiego