Kategoria: Ogłoszenia ogólne

Ogłoszono przez Beata Terefeńko

PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III EDYCJA 2018

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach uprzejmie informuje o przyjęciu przez Zarząd PFRON dokumentu pn. „ Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „ Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III ” w 2018 r.

     Dokumenty dotyczące programu, tj. Procedury realizacji programu, Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów„ Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III” w  2018 r.” oraz Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B,C,D,F i G programu a także wykaz powiatów kwalifikujących się do udziału w programie w poszczególnych obszarach zamieszczone są na stronie internetowej PFRON pod adresem

www.pfron.org.pl.

Wnioski w ramach realizacji poszczególnych obszarów należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach od dnia 15.11. 2017 r. do dnia 31.01.2018 r.

 

Zapraszamy wszystkie jednostki działające na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie powiatu bartoszyckiego do wzięcia udziału w programie.

Informacje o programie uzyskać można również w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach i/lub pod nr tel. 89 762 96 73.