Kategoria: Oświadczenia majątkowe pracowników

Ogłoszono przez Andrzej Rymko | wersja archiwalna

Oświadczenia majątkowe pracowników wydających decyzje w imieniu Starosty złożone za 2016 r.

Załączniki: