Kategoria: Ogłoszenia ogólne

Ogłoszono przez Beata Terefeńko

Nabór wniosków Moduł II program „ Aktywny Samorząd”

          Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach informuje, że w dniach od 01.09.2017 r. do 10.10.2017 r. trwać będzie nabór wniosków w ramach Modułu II programu „ Aktywny Samorząd” – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczący dofinansowania kosztów nauki w roku akademickim/szkolnym 2017/2018.

           Informujemy również, że Realizator programu  wprowadził zmiany w kryteriach wyliczania dodatku na pokrycie kosztów kształcenia. Realizator będzie mógł zwiększyć wysokość dodatku z uwagi na pobieranie nauki przez Wnioskodawcę w formie stacjonarnej bądź niestacjonarnej. Przy czym wysokość dofinansowania jest zróżnicowana.

           W związku z powyższymi zmianami wprowadza się także nowe druki wniosków o dofinansowanie kosztów nauki w ramach Modułu II obowiązujące od  01.09.2017 r.

           Nowe druki wniosków oraz zmiany w kryteriach przyznawania dodatku na pokrycie kosztów kształcenia w formie Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach z dnia 25.08.2017 r. znajdują się poniżej do pobrania.