Kategoria: Ogłoszenia ogólne

Ogłoszono przez Urszula Karpińska

Uchwała w sprawie przyznania dotacji na wykonanie w roku 2017 zadań publicznych Powiatu Bartoszyckiego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Załączniki: