Kategoria: Informacje Ogólne

Ogłoszono przez

Informacja o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

R.6341.9.2016.EO                                                                         Bartoszyce, dnia 2 maja 2016 r.
              INFORMACJA
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.)
Starosta Bartoszycki podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu w dniu 27.04.2016 r. postępowania administracyjnego w sprawie wniosku Wiesława Żabińskiego Kierownika Zakładu Budżetowego Związku Gmin „EKOWOD” w Markajmach z siedzibą w Bartoszycach, ul. Bema 30, 1-200 Bartoszyce z dnia 25.04.2016r. o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków z oczyszczalni ścieków w miejscowości Kandyty, Gmina Górowo Iławeckie.