Kategoria: osoby upoważnione

Ogłoszono przez | wersja archiwalna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Godziny przyjmowania petentów:

poniedziałek, środa, piątek – 1100 - 1500

wtorek, czwartek – 1300 - 1700

 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

  • młodzieży do 26 roku życia,
  • osobie posiadającej ważną Kartę Dużej Rodziny,
  • seniorom po ukończeniu 65 lat,
  • osobom fizycznym, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
  • kombatantom,
  • weteranom,
  • zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.