Kategoria: Powiatowe Jednostki Organizacyjne

Ogłoszono przez

Jednostki Pomocy Społecznej

JEDNOSTKA NADZORUJĄCA:  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach                                                    

adres: 11-200 Bartoszyce ul. Limanowskiego 11                              

tel.: 089* 762-97-50

email: pcprbart@poczta.onet.pl

 

Jednostki pomocy społecznej:

Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach  

adres: 11-200 BARTOSZYCE  ul. Bohaterów Monte Cassino 4  

tel: 089* 762-21-22

 

Dom  Pomocy Społecznej  w  Bisztynku  

adres: 11-230 BISZTYNEK  ul. 9 Maja 7   

tel: 089* 718-90-02

 

Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie  

adres: 11-210 SĘPOPOL   Szczurkowo 25   

tel: 089* -762-25-75

 

Dom Pomocy Społecznej w Kamińsku

adres: 11-220 Górowo Iławeckie, Kamińsk, ul. 30-lecia PRL 10

tel. 89 762 06 90, 89 762 03 50

 

Wielofunkcyjna  Placówka  Opiekuńczo-Wychowawcza  im. Janusza Korczaka  w  Bartoszycach  

adres: 11-200 BARTOSZYCE ul. Limanowskiego 12 

tel: 089* 762-20-45

 

Rodzinny Dom Dziecka w Żydowie

adres: 11-200 BARTOSZYCE  m. Żydowo 

tel: 089* 750-40-13