Kategoria: Ustawy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Ogłoszono przez | wersja archiwalna

Podstawowe ustawy Sejmu RP określające zasady organizacji i funkcjonowania samorządu powiatowego

1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Jednolity tekst ustawy o samorzadzie powiatowym do pobrania - jako załącznik poniżej.

2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - kodeks wyborczy

Jednolity tekst ustawy ordynacji wyborczej do pobrania - jako załącznik poniżej.

3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Jednolity tekst ustawy o finansach publicznych do pobrania - jako załacznik poniżej.

4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Jednolity tekst ustawy o gospodarce nieruchomościami do pobrania - jako załącznik poniżej.