Kategoria: Ustawy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Ogłoszono przez | wersja archiwalna

Podstawowe ustawy Sejmu RP określające zasady organizacji i funkcjonowania samorządu powiatowego

1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.

Jednolity tekst ustawy o samorzadzie powiatowym do pobrania - jako załącznik poniżej.

2. Ustawa z dnia 5 styczńia 2011 r. - Kodeks wyborczy (tekst. jednolity Dz. U. z 2011 r.)

Jednolity tekst ustawy ordynacji wyborczej do pobrania - jako załącznik poniżej.

3. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z poźn. zm)

Jednolity tekst ustawy o finansach publicznych do pobrania - jako załacznik poniżej.

4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.)

Jednolity tekst ustawy o gospodarce nieruchomościami do pobrania - jako załącznik poniżej.