Kategoria: Wydział Architektury i Budownictwa

Ogłoszono przez

Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali

Osoba kontaktowa

Naczelnik Wydziału: Karolina Chilmanowicz pok. 320, 

Pracownicy: Radosław Płózka, Agnieszka Mysiewicz pok. 324

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Bartoszycach    11-200 BARTOSZYCE   ul. Grota Roweckiego 1

pok. 320 i 324 III piętro 

Wnioski należy składać poprzez Sekretariat Starostwa pok. 219

Telefon kontaktowy

089* 762-97-31, kom. 539 782 558

Adres e-mail

starostwo.bartoszyce@pro.onet.pl

Sposób załatwienia

Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu

Miejsce odbioru

wysyłamy listownie lub osobisty odbiór pok. 324  

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek – do druk pobrania,

2. Inwentaryzacja uproszczona (rzuty kondygnacji uwzględniające funkcję i powierzchnię użytkową wszystkich pomieszczeń z przynależnymi pomieszczeniami a w razie położenia pomieszczeń przynależnych poza budynkiem mieszkalnym - także na wyrysie z operatu ewidencyjnego, wyszczególnione części wspólne, )

Czas realizacji

do 7 dni

Opłaty

Opłaty skarbowe  (nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego):

• za wydanie zaświadczenia 17,00 zł.

Miejsce wpłaty lub konto opłat skarbowych:  Kasa Urzedu Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1 lub na konto:  Bank Milenium S.A 29116022020000000061909659

Tryb odwoławczy

brak

Podstawa prawna

ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali 

 

Załączniki:

  • wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu

Załączniki: