Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
21Nieograniczony2017-03-032017-03-21Remont mostu drogowego w km 6+761 drogi powiatowej nr 1402N Kosy – Bajdyty w msc. BielinyArchiwum
22Nieograniczony2017-02-092017-02-21DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO GRZEWCZEGO DO KOTŁOWNI DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISZTYNKUArchiwum
23Nieograniczony2017-01-122017-01-30Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc emulsją asfaltową i grysamiArchiwum
24zgodne z art. 138o PZP2016-12-152016-12-23Świadczenie usług pielęgniarskich mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach Archiwum
25Nieograniczony2016-12-062016-12-14Dostawa paliw płynnych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc w 2017 rokuArchiwum
26Nieograniczony2016-11-042016-11-14Jesteśmy samodzielni- zakup samochodu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Maltańskich w BartoszycachArchiwum
27Nieograniczony2016-10-172016-11-02Przebudowa drogi powiatowej Nr 1400N na odcinku Galiny – Kosy na długości 4,00 km wraz z budową zatok autobusowych w msc. Galiny i KosyArchiwum
28Nieograniczony2016-10-172016-10-25Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu bartoszyckiego administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc w sezonach zimowych 2016/2017 i 2017/2018Archiwum
29Nieograniczony2016-10-032016-10-19Przebudowa drogi powiatowej nr 1559N do msc. Krawczyki i nr 1396N na odcinku Sępopol – Romankowo Archiwum
30Nieograniczony2016-09-092016-10-03Dostosowanie Domu Pomocy Społecznej do wymogów ochrony przeciwpożarowejW trakcie
Strona 3 z 4