Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
21Nieograniczony2017-06-232017-07-10Dostosowanie Domu Pomocy Społecznej do wymogów ochrony przeciwpożarowej.Zakończone
22Nieograniczony2017-06-062017-06-22Przebudowa dróg powiatowych nr 2617N ul. Zwycięstwa i nr 2591N ul. Armii Czerwonej w Górowie IławeckimArchiwum
23Nieograniczony2017-04-242017-05-15Budowa oczyszczalni ścieków.W trakcie
24Nieograniczony2017-03-202017-03-28Dostawa ciągnika rolniczego z kosiarką bijakową-wysięgnikową oraz koparko-ładowarkiArchiwum
25Nieograniczony2017-03-032017-03-21Remont mostu drogowego w km 6+761 drogi powiatowej nr 1402N Kosy – Bajdyty w msc. BielinyArchiwum
26Nieograniczony2017-02-092017-02-21DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO GRZEWCZEGO DO KOTŁOWNI DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISZTYNKUArchiwum
27Nieograniczony2017-01-122017-01-30Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc emulsją asfaltową i grysamiArchiwum
28zgodne z art. 138o PZP2016-12-152016-12-23Świadczenie usług pielęgniarskich mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach Archiwum
29Nieograniczony2016-12-062016-12-14Dostawa paliw płynnych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc w 2017 rokuArchiwum
30Nieograniczony2016-11-042016-11-14Jesteśmy samodzielni- zakup samochodu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Maltańskich w BartoszycachArchiwum
Strona 3 z 5